Maydos
Maydos
  Thông tin Maydos:

  • Hệ Sơn gỗ

  • Hệ sơn nước kiến trúc

  • Hệ sơn công nghiệp

  • Hệ sơn dẻo nhiệt con đường

  • Keo trang trí và xây dựng
  ©2014 Công ty cổ phẩn vật liệu xây dựng Maydos Guangdong,Trung Quốc
  Tel: (+86-757) 27339931/ 27332177 Fax: (+86-757) 27339097
  ĐC:KCN Ba châu,thị trấn Lunjiao,Quận Thuận Đức,TP.Phật Sơn,tỉnh Quảng đông,Trung Quốc. 528308